Home (copy)

Stabiele coniferenteelt klaar voor de toekomst

De Boomkwekerij 14 - 9 juli 2021

  • OPINIE & NIEUWS

Commentaar
Samen sterk

Stelling
Materiaaltekort bij mijn toeleveranciers bezorgt mij hoofdbrekens

Column Coen Dekkers

Twee miljoen

Interview

COR PIERIK, CBS: ’Uitbreiding areaal met 470 ha is peanuts’

CBS-cijfers laten zien dat het areaal boomkwekerij in 2021 met 470 ha is gegroeid. Tegen de trend in van de laatste jaren, is ook het aantal bedrijven gestegen.

Weersextremen: incidentele schade, landelijk sterke gewasgroei

Was het vroege voorjaar met name koud, juni werd gekenmerkt door warm weer en regen. ­Lokaal soms extreem veel.

  • OPINIE & NIEUWS

Commentaar
Samen sterk

Stelling
Materiaaltekort bij mijn toeleveranciers bezorgt mij hoofdbrekens

Column Coen Dekkers

Twee miljoen

Interview

COR PIERIK, CBS: ’Uitbreiding areaal met 470 ha is peanuts’

Weersextremen: incidentele schade, landelijk sterke gewasgroei

  • BEDRIJF

Hans Schouw: 
’Boomkwekers hebben vaak onvoldoende inzicht in personeelskosten’

Het voortbestaan van nulurencontracten en pay­rolling staat op de tocht, de huisvesting van arbeidsmigranten moet op de schop, en er is een nieuwe cao Open Teelten.

Wat heb jij nodig om het hier naar je zin te hebben?

Deze vraag wordt bij Streng Growers regelmatig aan hun medewerkers gesteld. Het is volgens Ronald Streng en echtgenote Sandra Steenwijk misschien wel de basis van hun personeelsbeleid.

Gestabiliseerde coniferenteelt lijkt klaar voor toekomst

De groei die het areaal coniferen het eerste decennium van deze eeuw doormaakte, lijkt afgelopen tien jaar te zijn gestabiliseerd.

Cruijdt-Hoeck zet in op herstel biodiversiteit

De Cruijdt-Hoeck richt zich als kwekerij op de productie van wilde bloemenzaden. Het bedrijf bestaat al sinds eind jaren 70, maar de laatste jaren groeit het exponentieel.

Hans Schouw: 
’Boomkwekers hebben vaak onvoldoende inzicht in personeelskosten’

Wat heb jij nodig om het hier naar je zin te hebben?

Gestabiliseerde coniferenteelt lijkt klaar voor toekomst

Cruijdt-Hoeck zet in op herstel biodiversiteit

  • TEELT & GEWAS

Aantoonbaar betere resultaten met organische bemesting in containerteelt

Rond 2010 was het aandeel organische bemesting in de containerteelt nog bijna nul. Inmiddels ­bedraagt het naar schatting 5-10% van het areaal.

Teeltadvies

Vakgeluiden

Gebruik van multifunctionele gewasbeschermings-apps groeit snel

Multifunctionele gewasbeschermingsapps voor op de smartphone of ­tablet zijn niet alleen een handig hulpmiddel voor correcte toepassing ­en registratie van middelen. De data zijn ook bruikbaar voor andere doel­einden, zoals vrijwillige milieucertificering.

Aantoonbaar betere resultaten met organische bemesting in containerteelt

Teeltadvies

Vakgeluiden

Gebruik van multifunctionele gewasbeschermings-apps groeit snel

  • MARKT & AFZET

PAN NL doet aanval op duurzame ambitie tuinbranche

Pesticide Action Network Nederland trof in mei 27 verschillende bestrijdingsmiddelen aan in negen monsters van tuinplanten.

’Denen en CC-karren zullen ­aanzienlijk duurder worden’

Voor invulling van de bossenstrategie zijn tussen de 150 en 200 miljoen bomen nodig. En die zijn niet ­direct voorhanden.

PAN NL doet aanval op duurzame ambitie tuinbranche

’Denen en CC-karren zullen ­aanzienlijk duurder worden’

Vaktaal
Patrick ­Braspenning

  • SOCIAL

Column LTO
Doorgeslagen regelgeving

Sociale media